B      İ      S      M      İ      L      L      A      H      İ      R      R      A      H      M      A      N      İ      R      R      A      H      İ      M
O  y  n  a    Ö  ğ  r  e  n    E  ğ  i  t  i  m  i
H    O    Ş    G    E    L    D    İ    N    İ    Z

  Gün Hafta Ay     N a m a z   V a k i t l e r i
   
               .....:     KUR'AN-I  KERİM      :.....                
>>>
<<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuran-ı Mecid ve Tefsirli Meal-i Alisi
111 - Tebbet,
112 - İhlas,
113 - Felak,
114 - Nas
 
 

CUMA HUTBEMİZ

 
 
 
 
 
Kur'an öğrenme
elifba'sı - cüz'ü
 
 
 
Mukabele Çocuklar
Çocuklar ile mukabele
usulu ile eğitim
 
 
 
Mehmet Emin AY 'dan
görüntüler ile tilavet
 
 
 
Kalp Cilası
 
 
 
Mealli Kur'an Kerim
Kitabımızı hem dinliyor
hem anlıyoruz
 
 
 
 
 
1 - Fatiha, 2 - Bakara,
11 - Hud, 12 - Yusuf,
21 - Enbiya, 22 - Hac,
31 - Lokman, 32 - Secde,
41 - Fussilet, 42 - Şura,
51 - Zariyat, 52 - Tur,
61 - Saf, 62 - Cuma,
71 - Nuh, 72 - Cin,
81 - Tekvir, 82 - İnfitar,
91 - Şems, 92 - Leyl,
101 -Karia, 102 -Tekasür,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Al-i İmran, 4 - Nisa,
13 - Rad, 14 - İbrahim,
23 - Müminun, 24 - Nur,
33 - Ahzab, 34 - Sebe,
43 - Zuhruf, 44 - Duhan,
53 - Necm, 54 - Kamer,
63-Münafikun, 64-Tegabun,
73-Müzzemmil, 74-Müddessir,
83-Mutaffifın, 84-İnşikak,
93 - Duha, 94 - İnşirah,
103 - Asr, 104 - Hümeze,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harika bir okuyuş ile
ziyafet çekiyorsunuz
 
 
 
 
 
 
 
Namaz kılınırken
okuyuş
 
 
 
Ahmet El Acemi
Kabe imamlarından
rahmet kıraati
 
 
 
 
 
 
      
 
 
5 - Maide, 6 - Enam,
15 - Hicr, 16 - Nahl,
25 - Furkan, 26 - Şuara,
35 - Fatır, 36 - Yasin,
45 - Casiye, 46 - Ahkaf,
55 - Rahman, 56 - Vakıa,
65 - Talak, 66 - Tahrim,
75 - Kıyame, 76 - İnsan,
85 - Büruc, 86 - Tarık,
95 - Tin, 96 - Alak,
105 - Fil, 106 - Kureyş,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 - Araf, 8 - Enfal,
17 - İsra, 18 - Kehf,
27 - Neml, 28 - Kasas,
37 - Saffat, 38 - Sad,
47-Muhammed, 48-Fetih,
57 - Hadid, 58 - Mücadele,
67 - Mülk, 68 - Kalem,
77 - Mürselat, 78 - Nebe,
87 - Ala, 88 - Gaşiye,
97 - Kadir, 98 - Beyyine,
107 - Maun, 108 - Kevser,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammed NİYAZİ
bir genç, bir ziyafet
 
 
 
 
 
 
 
Emrullah
ziyafetin ta kendisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 - Tevbe, 10 - Yunus,
19 - Meryem, 20 - Ta Ha,
29 - Ankebut, 30 - Rum,
39 - Zümer, 40 - Mümin,
49 - Hucurat, 50 - Kaf,
59 - Haşr, 60-Mümtehine,
69 - Hakka, 70 - Mearic,
79 - Naziat, 80 - Abese,
89 - Fecr, 90 - Beled,
99 - Zilzal, 100 - Adiyat,
109 - Kafirun, 110 - Nasr,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İletişim : ooe@oynaogrenegitimi.com
e-posta grubumuz üyeliği için :
Emeği Geçen Arkadaşlarımıza Teşekkür Ederim. Mevlam Yar ve Yardımcıları Olsun.                                   
ur'an-ı Kerim Hadis insan müslüman islami oyun ders bilgilendirme kütüphane musiki islamic games ödev değişik görüntü ses ilahi ezgi şiir şaka bilgilendirme ders anlatı yardım ayet hadis atasözü tarih vakit namaz ezan abdest cep telefon mücadele davet resim bilgisayar anket değişik soru e-posta teşekkür insan kış gece pardus linux www.oynaogrenegitimi.com oyna öğren eğitimi oyna ogren egitimi memleket vize taşınabilir program mekke medine küdüs faruk umut