Bir Müslüman Çocuğa İslami Sorular  -   Questions To A  Muslim Child       --      1.Sayfa   2.Sayfa   3.Sayfa   4.Sayfa   5.Sayfa
 • Müslümanmısın?
 • Elhamdülillah Müslümanım.
 • Müslümanım demenin manası nedir?
 • Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
 • Ne zamandan beri Müslümansın?
 • "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
 • "Bela" zamanı neye derler?
 • Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: - Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da: "Bela (Evet Rabbimizsin)" dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
 • Rabbin kimdir? Seni kim yarattı?
 • Allah
 • Sen kimin kulusun ?
 • Allah'ın kuluyum
 • Dinin hangi dindir?
 • İslam dinidir.
 • Kitabın hangi kitaptır?
 • Kur'an'dır.
 • Din nedir?
 • Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.
 • İslam nedir?
 • Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, yaşamaktır.
 • İman Nedir?
 • Hz.Peygamber'in, Allah'tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir. • Are you a Muslim?
 • Thanks be to Allah (Alhamdulillah), I am a Muslim
 • What does it mean to be a Muslim?
 • Knowing that there is only one Allah, and accepting the Holy Qur'an and Prophet Muhammed (s.a.s.)
 • Since when have you Muslim?
 • I have been a Muslim since the time of the world (Balaa)
 • What does "Balaa" mean?
 • It is a covenant (mithaq). That is, Allah asked whwn He created all souls: "Am I not your Lord (Rabb)"? They answered "Yes, for certain you are our Lord (Rabb) (Balaa)." Thus, I have been a Muslim from that time.
 • Who is your Lord (Rabb)?  Who created you?
 • Allah
 • Whose slave are you?
 • I am the slave of Allah.
 • What is your religion?
 • My religion is İslam.
 • Which  book do you believe in?
 • I believe in the Holy Quran.
 • What is Din?
 • It is the set of laws which guides the sane people who believe with their free will to the most right, the most beautiful, and everlasting happiness.
 • What is Islam?
 • It is the name of the last divine religion which was sent to human beings by God through His Prophet Muhammad?
 • What is Iman (Belief)?
 • It is the acceptance and attestation of the decrees which are known in certainty that they are brought from God by the Prophet.