Bir Müslüman Çocuğa İslami Sorular  -   Questions To A  Muslim Child       --      1.Sayfa   2.Sayfa   3.Sayfa   4.Sayfa   5.Sayfa
 • Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
 • Tevhid'dir.
 • Tevhid nedir?
 • Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.
 • Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
 • Şirk'tir.
 • Şirk nedir?
 • Allah'a ortak koşmak, başka Allah olduğunu söylemek.
 • Peygamber kime denir? 
 • Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.
 • Allah, peygamberleri niçin gönderdi? 
 • Şirkten korumak, tevhide çağırmak için
 • Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır? 
 • Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.
 • En büyük peygamberler kaçtır?
 • 5'dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.
 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
 • Yirmisekiz
 • İsimlerini sayarmısınız?
 • Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davut, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyasa, Zülkifl, Zekeriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn (a.s.) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.
 • Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?  
 • Bütün insanlığa gönderildi.
 • Resul nedir? 
 • Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.
 • Nebi nedir? 
 • Kendisinden önce veya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir.  Her ikisine peygamber denir.
 • İlk nebi kimdir?   İlk resul kimdir?
 • Adem (a.s.) dır.  Nuh (a.s.) dır.
 • Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir? 
 • Tevrat Musa (a.s), Zebur Davud (a.s), İncil İsa (a.s), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) inmiştir.
 • Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir? 
 • Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (a.s) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (a.s) 10, Şit (a.s) 50, İdris (a.s) 30, İbrahim (a.s) ise 10 suhuf verilmiştir.

 • What is Tawhid?
 • It is the belief in God's existence and His Oneness.
 • What is Shirk?
 • It means to associate partners with God. This is done by attaining gods besides Allah and worshipping someone other than Him.
 • Who is called a Prophet?
 • A an who is charged by Allah to communicate the religion of Allah is called a Prophet.
 • How many Prophets have been sent to man?
 • According to a tradition narrated by our Prophet (s.a.s.) one hundred and twenty four thousand prophets were appointed. Yet, by another tradition the number of Prophets is two hundred twenty four thousand.
 • How many Prophets are mentioned in our Holy Qur'an?
 • Twenty-eight.
 • Would you please list their names?
 • Adam, Enoch, Noah, Hood, Salih, Abraham, Lot, Ishmael, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Moses, Aaron, David, Solomon, Elijah, Dhulkifl, Jonah, Zachariah, John, Jesus, Ezra, LoQman, Dhul Qarnain and Muhammad Mustapha, peace upon them all. some call Ezra, Loqman and Dhul Qarnain (a.s) special friends of Allah (awliyahs).
 • What ar Nabi or Rasul
 • He is a distinguished person who conveys to people whatever receives from God.
 • What are the names of the four divine books and which Prophets (a.s) were they sent to?
 • The Torah to Moses (a.s), the Psalms to David (a.s), the Gospel to Jesusu (s.a.) and the Holy Qur'an to our Prophet Muhammad Mustapha (s.a.s)
 • What are the written pages (suhuf), how many pages are there and to  whom were they sent?
 • There are a hundred written pages (suhuf) which Allah sent by the Archangel Gabriel (a.s) to some prophets. Ten written pages were sent to Adam (a.s), fifity to Seth, (a.s), thirty to Enoch (a.s), and ten to Abraham (a.s)