Bir Müslüman Çocuğa İslami Sorular  -   Questions To A  Muslim Child       --      1.Sayfa   2.Sayfa   3.Sayfa   4.Sayfa   5.Sayfa
 • Peygamberimizin babasının adı nedir?
 • Abdullah'tır.
 • Annesinin adı nedir?
 • Amine'dir.
 • Dedesinin adı nedir?
 • Abdülmüttaliptir.
 • Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte vefat etti?
 • 571'de doğdu Mekke'de doğdu, 632'de Medine'de vefat etti.
 • Şimdi nerde bulunuyor?
 • Şimdi Medine'de "Ravza-i Mutaharra" sındadır.
 • Kaç yaşında iken Peygamber oldu?
 • 40 yaşında.
 • Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
 • 23 sene peygamberlik yaptı.
 • Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?
 • 622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret etti.
 • Fani hayatı kaç yaşında sona erdi
 • 63 yaşında sona erdi.
 • Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? 
 • Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
 • Peygamberimizin kaç adı vardır? 
 • Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed,  Mustafa, Ahmed, Mahmud
 • Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
 • Üç. Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (r.a) hazretleridir.
 • Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır?
 • İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
 • Bunlar kimin çocuklarıdır?
 • Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.
 • Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
 • Onlar bütün müminlerin annesidir.
 • Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
 • Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
 • Peygamberimizin son hanımı kimdir?
 • Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.
 • Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve  hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
 • Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.
 • Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?  
 • Hz. Aişe (r.a)'dır.
 • Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
 • Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
 • Ashâb Ne Demektir? 
 • Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır
 • What is the name of the father of our Prophet have?
 • Abdullah.
 • What is his mother's name?
 • Amina.
 • What is his grandfather's name?
 • Abdulmuttalib.
 • Where was our Prophet Muhammad (s.a.s.) born and died, when?
 • He (s.a.s.) was born in Makkah in 571 C.E. and died in 632 C.E. in Madinah.
 • Where is his tomb?
 • He was laid to rest in his tomb in the Mosque of the Prophet (Rawza al-Mutaharra) in Madinah.
 • How old was he when he was given the Prophetwood?
 • His prophetwood became a fact when he was 40 years old.
 • How many years did he serve as a Prophet?
 • He performed his prophetic duties for 23 years.
 • When did our Prophet (s.a.s.) emigrate from Makah to Madinah?
 • He emigrated in 622 C.E.
 • When did his temporary life end?
 • It ended when he was sixty-three.
 • What is the most common name of the  Prophet (s.a.s.)?
 • His most common name is muhamad (peace and blessing be upon him)
 • How many names does our Prophet have?
  He has mny beautiful names. We should know at least four of them:  Muhammad (s.a.s.), Mustapha (s.a.s.), Ahmad (s.a.s.) and Mahmoud (s.a.s.).
 • How many daughters did he have?
 • He had four daughters. Zeyneb (r.a.), Ruqayyah (r.a.), Umm Kulthum (r.a.), Fatimah (r.a.)
 • How many sons did he have?
 • Three sons were born to him: Qasim (r.a.), Abdullah (or Tayyib) (r.a.),  Ibrahim (r.a.)
 • How many grandsons did he have?
 • He had two: Hassan (r.a.) and Hussayn (r.a.)
 • Whose children were they?
 • They were Ali's (r.a.) and Fatima's (r.a.) children.
 • Would you list the names of the Azwaj al-Tahirah, that is blessed wives of our Prophet (s.a.s.)?
 • Khadijah (r.a.), Sawdah (r.a.), A'isha (r.a.), Hafsah (r.a.), Zaynab bint Khuzaymah R.a.), Umm Salamah (r.a.), Zaynab binti Jahsh (r.a.), Juwayriyah R.a.), Umm Habibah (r.a.), Safiyyah (r.a.), Maimaunah (r.a.), Mariyah (r.a.).
 • Who was the first wife of our Prophet (s.a.s.)?
 • Khadijah (r.a.) was the first wife of our Prophet (s.a.s.). She was 15 years older than our Prophet (s.a.s.) and they lead a happy life together for 25 years.
 • What was the last wife of our Prophet? 
 • A'isha (r.a.)
 • Would you list some of the reasons why our Prophet (s.a.s.) got married after the age of 53?
 • Our Prophet (s.a.s.) got married in order to  connect various tribes with Islam, communicate Islamic principles about women through his blessed wives, to save some of them from poverty, and to protect the chasity and purity of some others. The main aim was to  spread Islam through women.
 • Which one of his wives died last?
 • Her excellency A'isha (r.a.) died last.
 • Who is the most distinguished and excellent man that came or will come to the world?
 • Our Prophey Muhammad Mustapha (s.a.s)
 • What is Ashab?
 • They are the Muslims who saw the Prophet and had conversation with him.