Bir Müslüman Çocuğa İslami Sorular  -   Questions To A  Muslim Child       --      1.Sayfa   2.Sayfa   3.Sayfa   4.Sayfa   5.Sayfa
 • Farz Nedir? 
 • Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.
 • Vâcib Nedir? 
 • Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.
 • Sünnet Nedir? 
 • Peygamber Efendimiz'in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.
 • Hadis Nedir? 
 • Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.  
 • Mübah Nedir? 
 • Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.
 • Haram Nedir? 
 • Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.
 • Helal Nedir?
 • Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.
 • Mekruh Nedir? 
 • Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.
 • Müstehab Nedir?
 • (Mendup) Hz.Peygamber'in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir
 • Sûre Nedir? 
 • Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
 • Ayet Nedir?  
 • Kur'an-ı Kerim'de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.
 • Kıblen neresidir?
 • Kabe-i Muazzamadır.
 • Kimin ümmetindensin?
 • Muhammed Aleyhisselamın.
 • Kimin zürriyetindensin?
 • Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.
 • Kimin milletindensin?
 • İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim
 • Tevbei yeis nedir? Geçerli midir?
 • İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Geçerlidir.
 • İman-ı yeis nedir? Geçerli midir?
 • Firavun gibi ölürken iman etmektir. Geçerli değildir.
 • What is Fard (Obligatory)?
 • It is the thing which is requested to be performed in certainty by the religion.
 • What is Wajib? 
 • They are the decrees which their performance are demanded by the religion with the presumptive (zannî) evidences.
 • What is Sunnat? 
 • They are the religious duties the Prophet performed and demanded to be fulfilled by the Muslims.
 • What is Hadith? 
 • They are the verbal expression of the utterances or the actions and approvals of the Prophet Muhammad.
 • What is Mubah? 
 • They are the things which performing them or not is permissible in religion.
 • What is Haram (Prohibited)?
 • They are the things which their performance are prohibited with certainty by the religion.
 • What is Halal (Lawful)? 
 • They are the things which there is no religious decree for they are to be done or not.
 • What is Makruh (Abominable)?
 • It is a thing which its abandonment is demanded by religion by a presumptive evidence
 • What is Mustahab?
 • They are the religious actions which the Prophet performed sometimes and ignored sometimes.
 • What is Sura?
 • It is the each chapter of Qur'an separated from each other by the Basmala.
 • What is Ayat? 
 • They are the sentences and verses of the Qur’an.
 • To which direction do you turn when worshiping?
 • I turn to the Holy Kaaba in Makkah.
 • Whose community (Ummah) are you from?
 • I am from the Ummah of Muhammad (s.a.s)
 • From whom have you descended?
 • I have descended from Adam (a.s.)
 • Whose nation are you from?
 • I am from the nation of abraham (Ibrahim) (a.s.)
 • What is a repetance of desperation (Tawba-i Yais)? Is that kind of repentance acceptable?
 • It is the respentance of a dying man who already has Iman and who has acted accordingly.Yes, it is acceptable.
 • What is belief of desperation (Iman-i Yais)? Is that kind of faith acceptable?
 • To accept Faith as Pharaoh did just at the moment of death. No.