Bir Müslüman Çocuğa İslami Sorular  Questions To A  Muslim Child       --      1.Sayfa   2.Sayfa   3.Sayfa   4.Sayfa   5.Sayfa
 • Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
 • Allah birdir derim.
 • Allah'ın bir olduğuna delilin nedir? 
 • Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.
 • Bunun manası nedir?  
 • Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.
 • Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
 • Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
 • Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
 • Caiz değildir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
 • Allah'ın sıfatları nelerdir?
 • Allah'ın sıfatları iki gruba ayrılır.1) Zati sıfatları, altıdır. 2) Subuti sıfatları, sekizdir.
 • Allah'ın zati sıfatları nelerdir?
  1. Vücüd : Var olmak,
  2. Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
  3. Beka : Varlığının sonu olmamak,
  4. Vahdaniyet : Bir olmak,
  5. Muhâlefetun-lil - Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
  6. Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.
 • Allah'ın sübütü sıfatları nelerdir?
  1. Hayat : Diri olmak,
  2. İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir.)
  3. Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir)
  4. Basar : Görmek (Allah her şeyi görür)
  5. İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah'ın dilemesiyle olur.)
  6. Kudret: Herşeye gücü yetmek,
  7. Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
  8. Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O'ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.

Nereden geldin, niçin geldin, nereye gideceksin?
Allah'dan geldim,
Allah'a kulluk için geldim, Allah'a gideceğim,

 • What would be your answer to someone who asked how many gods there were?
 • I would answer that there is only one.
 • What is your evidence that there is only one Allah?
 • My evidence is the first verse (ayah) of the  Surah allkhlas.
 • What is the meaning of the verse (ayah)?
 • The meaning is; "Say: He is Allah, the One and Only!"
 • What is your reasonable evidence that Allah exists?
 • The existence of this universe and the continuation of its system and order.
 • Would it be right to think about the essence of Allah?
 • No, it would be improper to think about the essence of Allah because reason is incapable of understanding it. One can only think about the qualitiea of Allah.
 • What are The Divine Attributes of Allah?
 • The Divine Attributes of Allah the Most High are classified in two  groups: the Divine Attributes of the Being of Allah (al Sifat al-Dhatiyyah) are six and the immutable of the Divine Essence of Allah (al-Sifat-al-Thubutiyyah) are eight.
 • What are the Divine Attributes of  the Being of  Allah?
 • Al-Wujud : He is the Existing One,
 • Al-Qidam : He is the Pre-Eternal One,
 • Al-Baqah : He is the Everlasting One,
 • Al-Wahdaniyyah : He is the Unique One,
 • Al-Mukhalafatun lil Khawadith : He is Unlike the Created,
 • Al-Qiyam bi'nafsihi : He is the Self-Existing One.
 • What are the Immutable Attributes of the Divine Essence of Allah?
 • Al-Hayat : Hei s the Living and Resurrecting One,
 • Al-Ilm : He is the All-Knowing One: Allah the Most High knows everything to such an extent that He even knows the secret intentions of the heart,
 • Al-Sami : He is the All-Hearing One: Allah the Most High hears eveything,
 • Al-Baseer : He is the All-Seeing One: Allah the Most High can see a black ant crawling on a black rock in the dark of night and He can hear the sound of its moving limbs,
 • Al-Iradhah: He has Absolute Will: Alalh the Most High has the quality of divine Determination so  that He does whatever He wishes and in whatever manner He wishes,
 • Al-Qudrah : He is the Omnipotent, the Almighty One, and He has power over all things,
 • Al-Qalam : His manner of Speech is Unique to Him; Alalh the Most High  spaeks without need of letters or souns,
 • Al-Taqwin : He is the Creator from nothing of all things and beings.