Karışık  Yollar

Karışık Yollar Büyüklüğü   

Sağ= 6   Sol= 4   Yukarı= 8   Aşağı= 5